Sommer Schilderwerken behoudt graag wat anderen met zoveel zorg hebben opgebouwd. Dat betekent dat Sommer Schilderwerken altijd kwaliteit levert – iets wat extra belangrijk is bij monumentaal vastgoed. Binnengekomen aanvragen van verschillende opdrachtgevers worden adequaat en met veel aandacht aangenomen en met garantie uitgevoerd. Afspraken, beeldmateriaal en uitgevoerde werkzaamheden worden vastgelegd om ook voor de toekomst historie vast te kunnen leggen.

Om dit te onderstrepen is het verder uitbouwen van het onderdeel historisch schilderwerk en restauratie onze prioriteit en doelstelling geweest de afgelopen jaren. Dit heeft er in geresulteerd dat we als bedrijf per december 2023 gecertificeerd als Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM). Met het behalen van het ERM-certificaat willen we opdrachtgevers vertrouwen geven in ons vakmanschap. Dat is niet op de laatste plaats in kennis, ervaring en competenties door onze vakschilders, maar ook dat er gewerkt met gevoel en aandacht voor historische waarden. Onze ervaring en gegeven reacties is dat het opdrachtgevers vooraf al een goed gevoel geeft.

De organisatie levert altijd kwaliteit op zowel het gebied van onderhoud als op het gebied van restauratie en voldoet daarmee aan de eisen van BRL 4000 “Onderhoud en Restauratie Monumenten” en URL 4009 “Historisch schilderwerk” met als specialiteit het onderhouden van molens. We volgen tijdens de verschillende fases van opname, voorbereiding en uitvoering de zogeheten Restauratieladder. Deze heldere leidraad helpt bij het maken van de juiste keuzes bij de verschillende ingrepen. De uitvoeringsrichtlijn en beoordelingsrichtlijn lopen als een rode draad door de organisatie voor de uitvoering van het historisch schilderwerk en dienen uiteindelijk als voorbeeld voor de rest van het bedrijf. Met veel werkplezier is er door een team van enthousiaste schilders de afgelopen jaren gewerkt aan het onderhoud aan molens, landhuizen, havezathes, kerken, brugwachterswoningen en overig uniek monumentaal vastgoed.

Projecten

Contact

Wilt u reageren, informatie aanvragen of een afspraak maken? Vul dan s.v.p. dit formulier in. Het is mogelijk bestanden en/of foto’s mee te sturen. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Speciaal voor particuliere opdrachtgevers werken we met een onderhoudsplan. Voor eenmalig onderhoud hebben we helaas geen mogelijkheden.

.jpeg, .jpg, .gif, .png, .pdf